Március 15.

1848. március 15. megünneplése kiemelkedő jelentőségű. A magyar szívekben magában hordoz egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat...

Ünnepi projektnap

A nevelőtestület a tanév elején az éves munkaterv kialakításánál megbeszélte, hogy ebben a tanévben az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról való megemlékezést nem ünnepi műsor megtartásával,...

Ünnepi megemlékezés

Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünkön, március 15-én az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékezünk. Ez a nap jelképpé vált, mely népünk szabadságszeretetét, szabadság...