Csengetési rend

A diákoknak az első tanítási óra előtt 15 perccel kell az iskolába beérkezniük.
Az óraközi szünetek 15 percesek.