Csengetési rend

A diákoknak az első tanítási óra előtt 15 perccel kell az iskolába beérkezniük. A reggeli sorakozó 7:55 – 8:00 óráig tart.
Az óraközi szünetek 15 percesek.