Intézkedési terv koronavírus járvány idején iskolánkban

A járványügyi helyzetre való tekintettel új eljárásrendet alakítottunk ki.

A legfontosabb, hogy betegen (különösen lázasan, akár enyhe felsőlégúti tünetekkel) senki ne jöjjön iskolába!

További intézkedések:

 1. Az iskola területére csak egészséges tanuló, dolgozó léphet be. A szülők az iskola kapujáig kísérhetik gyereküket és itt fogadhatják őket. Amennyiben a szülői ügyintézés, megbeszélés személyes jelenlétet igényel, a titkárságon előre egyeztetett időben. maszkban léphetnek az iskola területére.
 2. Amennyiben a tanulónál betegség jelei mutatkoznak, egy arra kijelölt helyen elkülönítjük, a szüleit azonnal értesítjük, kérve a tanuló mihamarabbi elvitelét. A közösségbe való visszaérkezéshez orvosi igazolás szükséges.
 3. Az épületben a belépéskor azonnali kézfertőtlenítés szükséges a portán, illetve az osztályokban, mosdókban elhelyezett fertőtlenítők által. Ezt elengedhetetlennek tartjuk, folyamatosan ellenőrizzük.
 4. A felesleges találkozások elkerülése végett a folyosókon, lépcsőkön megjelöltük a haladási irányt. Az osztályok kizárólag saját osztálytermükben tartózkodhatnak, kivételt képez néhány szakóra (testnevelés, informatika). Az udvari szüneteket bontva bonyolítjuk. Azok az osztályok, akiknek udvarra néző ajtajuk van, azon keresztül közelítik meg a termüket, nem a főbejáraton.
 5. Az iskola biztosítja a folyamatos szellőztetést, a tanulóknak minél többszöri szabad levegőn való tartózkodását.
 6. Nagy gondot fordítunk a folyamatos fertőtlenítésre: a kilincsek, mosdók óránkénti, a padok, iskolai taneszközök többszöri fertőtlenítő lemosására. A tanszereket felső tagozatban minden nap haza kell vinni, a tornazsákokat minden pénteken kell hazavinni.
 7. Az ebédlői rendre kiemelt figyelmet fordítunk. A szabályokat betartva, pontos időbeosztás alapján étkeznek tanulóink, figyelünk a megfelelő távolságtartásra, illetve hogy egyszerre csak kevés tanuló tartózkodjon az ebédlőben.
 8. A testnevelés órákat ameddig lehet, szabad levegőn, az osztályokat egymástól elkülönítve tartjuk meg.
 9. Az iskolában a maszkot a felső tagozatos tanulóknak kell viselniük, amikor elhagyják a saját osztálytermüket. Önként mindenki és bárhol viselhet maszkot. A maszkok megfelelő tárolása a diák feladata.
 10. A szülői értekezletek szervezésénél támogatjuk az online felületen történő szervezést. Egyéb esetben az iskola udvarán, a távolsági szabályokat betartva, maszkot használva tarthatók konzultációk.
 11. Reggel minden tanuló azonnal a saját osztályába megy, központi közös ügyelet nincs. Az osztályban az ott tanító kollégák fogadják a diákokat.
 12. Váltócipő használata kötelező, a kinti cipőt mindenki az arra kijelölt helyen köteles hagyni.
 13. Délután a felső tagozatos tanulók az iskolát a Mélytó utca felőli hátsó kapun hagyhatják el, ezzel is elkerülve a nagy tömeget az iskola kapujában.
 14. A pedagógusok csak az Önök által megadott időpontban kísérik ki a tanulókat, elkerülve, hogy egyszerre több diák tartózkodjon a portán.

Köszönjük, hogy felelősséggel gondolkodó szülőként, gyermeke és az iskolai közösség biztonsága érdekében segíti munkánkat.

Az iskola vezetése